Laju

Laju(IDBunyi,Laju#,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
Laju# - Nilai kelajuan yang diingini.
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu diubah.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk mengubah kelajuan sesuatu bunyi yang dimainkan.

Contoh:
robot=sediabunyi("_robot.ogg")
Laju(robot,0.5)
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     jika bukan BerBunyi(robot)
          bunyi(robot)
     dah
tamat

Lihat juga: sediabunyi , bunyi