Lahan

Lahan(Bunyi@,SuaraMula#,SuaraAkhir#,TempohMiliSaat%,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
SuaraMula# - Nilai kekuatan suara yang dikehendaki pada mula
SuaraAkhir# - Nilai kekuatan suara yang dikehendaki pada akhir
TempohMiliSaat% - Tempoh masa memperlahankan prosess
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu dicapai.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk memperlahankan suara secara beransur-ansur dalam jangkamasa yang ditetapkan oleh TempohMiliSaat%.

Contoh:
bg=sediabunyi("_cool.ogg")
bunyi(bg)
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Klik untuk perlahan senyap dan klik lama kembali kuat",20,20
     jika Sentuhan()=1
          lahan(bg,1.0,0.0,3000)
     Dah
     jika Sentuhan()=2
          lahan(bg,0.0,1.0,3000)
     dah
     BuangSentuhan()
tamat

Lihat juga: lahansemua , sediabunyi , bunyi