Kursor

Kursor(Rupa%)


Parameter

Rupa% - Rupa kursor yang diminta

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini membolehkan anda memilih jenis kursor untuk ditunjukkan pada kedudukan 'Mouse'.

Jenis kursor

Jenis kursor Penerangan
0 Tidak dipamirkan
1 Biasa
2 Jari tangan
3 garis bersilang
4 Hinjak (Pan)
5 Menunggu

Contoh:
KUR=0
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     Tulis "Cuba klik untuk menukar kursor",20,20
     jika sentuhan()=1
          cetak KUR
          Kursor(KUR)
          KUR=KUR+1
          BuangSentuhan()
     dah
tamat

Lihat juga: sentuhx , sentuhy , sentuhan