Kos

Kos#(Sudut#)


Parameter

Sudut# - Sudut yang digunakan

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai kos

Penerangan

Arahan ini meminta kos bagi sesuatu sudut

Contoh:
a=kos(30)
cetak a

Lihat juga: sin , tan , akos , asin , atan