Kiri

Kiri$(Rentetan$,Berapa%)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan untuk diambil rentetan kirinya.
Berapa% - Berapa bilangan aksara ingin diambil.

Kembali

Fungsi ini mengembalikan rentetan baru mengandungi sebahagian kiri yang ingin diambil.

Penerangan

Fungsi ini membolehkan kita mengambil sebahagian kiri sesuatu rentetan. Lihat contoh.

Contoh:
nama$="Ahmad Maslan Dahadi"
Cetak Kiri(nama$,5)

Lihat juga: pembolehubah , Kanan , Tengah