Kekunci

Kekunci%(NomborKekunci%)


Parameter

NomborKekunci% - Nombor kekunci yang hendak disemak

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika ada kekunci berkenaan ditekan dan 0 jika tiada.

Penerangan

Arahan ini menyemak samada sesuatu kekunci ditekan. Untuk panduan nombor kekunci sila tekan nomborkekunci

Contoh:
KUR=0
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     Tulis "Cuba tekan keyboard untuk mengetahwi kekunci",20,20
     Tulis "Kekunci tadi:"+KekunciTadi,20,40
     dari k=8 ke 222
          jika kekunci(k)
               Tulis "Kekunci ditekan:"+k,20,60
          dah
     lagi
tamat

Lihat juga: kekuncitadi