Kecil

Kecil$(Rentetan$)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan untuk ditukar kepada huruf kecil.

Kembali

Fungsi ini mengembalikan rentetan baru berhuruf kecil.

Penerangan

Fungsi ini bertujuan menukar rentetan kepada huruf kecil. Lihat contoh.

Contoh:
nama$="Ahmad Maslan Dahadi"
Cetak Kecil(nama$)

Lihat juga: pembolehubah , Besar