Kanan

Kanan$(Rentetan$,Berapa%)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan untuk diambil rentetan kanannya.
Berapa% - Berapa bilangan aksara ingin diambil.

Kembali

Fungsi ini mengembalikan rentetan baru mengandungi sebahagian kanan yang ingin diambil.

Penerangan

Fungsi ini membolehkan kita mengambil sebahagian kanan sesuatu rentetan. Lihat contoh.

Contoh:
nama$="Ahmad Maslan Dahadi"
Cetak Kanan(nama$,6)

Lihat juga: pembolehubah , Kiri , Tengah