Jumlah

Jumlah%(Senarai)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang terlibat

Kembali

Arahan ini mengembalikan jumlah elimen dalam senarai.

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk mengetahwi jumlah elimen didalam sesuatu senarai.

Contoh:
senarai koleksi
tambah koleksi,1
tambah koleksi,5
tambah koleksi,3
tambah koleksi,9
tambah koleksi,6
tambah koleksi,2
cetak jumlah(koleksi)

Lihat juga: pembolehubah , senarai