JenisBadan

JenisBadan%(IDGambar)               


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai jenis badan yang digunakan

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk mengetahwi jenis badan yang digunakan oleh gambar. Nilai yang dikembalikan ialah:
1 = Jenis kotak
2 = Jenis Octagon

Lihat juga: setbadan , langar , langarxy , termasuk , sediagambar