JajarFon

JajarFon(JenisJajar%)


Parameter

JenisJajar% - Jenis jajar yang diperlukan.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini menyatakan jenis jajar ('align') yang tersedia. Semua arahan tulis akan menggunakan jajar ini jika tidak dinyatakan.

Nilai parameter JenisJajar adalah seperti berikut:

1. Kiri
2. Tengah
3. Kanan

Contoh:
sediafon "Courier",30,2
JajarFon(2)
garis 200,0,200,600
tulis "Game Ball",200,100
tulis "semua",200,130
tulis "akan berjajar",200,160
tulis "ditengah",200,190

Lihat juga: sediafon , tulis