Interaksi oleh pengguna

Penerangan

Aturcara biasanya berinteraksi dengan pengguna. Malaybasic menyediakan beberapa arahan untuk tujuan interaksi dengan pengguna anda.
Ini adalah contoh bagaimana anda mengetahwi kedudukan tetikus pengguna dan berinteraksi dengannya

Contoh:
sedia x#=100,y#=100,x1#,y1#,x2#,y2#
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin
     x2=(x+SentuhX())/2
     y2=(y+SentuhY())/2
     x1=(x+x2)/2
     y1=(y+y2)/2
     x=(x+x1)/2
     y=(y+y1)/2
     warna 255,255,255
     Bulat x,y,30,1
     warna 0,0,0
     Bulat x,y,20,0,10,170
     Bulat x,y,5,1
     Bulat x-20,y-10,2,1
     Bulat x+20,y-10,2,1
Tamat

Tetikus atau Skrin sentuh

Berikut adalah arahan interaksi yang berkaitan tetikus atau skrin sentuh.

Kekunci (keyboard)

Berikut adalah arahan interaksi yang berkaitan papan kekunci atau 'keyboard'.

Lihat juga:

Seterusnya anda boleh lihat konsepfungsi