Indek

Indek%(Senarai)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang terlibat

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai indek bagi suatu senarai (kedudukan semasanya)

Penerangan

Arahan ini bertujuan mengetahwi kedudukan semasa didalam senarai.

Contoh:
senarai koleksi
tambah koleksi,1
tambah koleksi,5
tambah koleksi,3
pilih (koleksi,2) 'pergi ke kedudukan kedua
cetak koleksi
cetak indek(koleksi) 'cetak indek apakah sekarang

Lihat juga: pembolehubah , senarai , akhir , pilih , mara , undur