Henti

Henti(IDBunyi,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu dicapai.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menghentikan bunyi yang sedang dimainkan.

Contoh:
bg=sediabunyi("_cool.ogg")
bunyi(bg)
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Klik untuk memberhenti bunyi",20,20
     jika Sentuhan()=1
          Henti(bg)
     dah
tamat

Lihat juga: hentisemua , sediabunyi , bunyi