Haribulan

Haribulan%()


Kembali

Fungsi ini mengembalikan nombor haribulan.

Penerangan

Gunakan fungsi ini untuk mengetahwi haribulan (Mengembalikan nombor diantara 1 hingga 31) . Lihat contoh.

Contoh:
cetak "Hari ini ialah "+Haribulan()+" haribulan "+Bulan()+" tahun "+Tahun()

Lihat juga: hari , bulan , tahun