Hari

Hari%()


Kembali

Fungsi ini mengembalikan nombor hari.

Penerangan

Gunakan fungsi ini untuk mengetahwi hari apakah sekarang (1=Ahad, 2=Isnin ... 7=Sabtu). Lihat contoh.

Contoh:
tatasusun NamaHari$(7)
NamaHari(1)="Ahad"
NamaHari(2)="Isnin"
NamaHari(3)="Selasa"
NamaHari(4)="Rabu"
NamaHari(5)="Khamis"
NamaHari(6)="Jumaat"
NamaHari(7)="Sabtu"
cetak "Hari ini ialah hari "+NamaHari(Hari())

Lihat juga: haribulan , bulan , tahun