Gelung Utama

Fungsi GelungUtama()
     <aturcara>..
Tamat


Penerangan

GelungUtama() adalah fungsi yang akan dipanggil oleh Malaybasic secara automatik jika anda menyediakannya. Didalam gelung ini pengawalan FPS (frame per second) diadakan. Animasi juga akan lebih sempurna disini.

Didalam pembikinan 'Game', anda memerlukan gelung utama yang menjalankan aturcara anda tanpa henti. Anda boleh lakukan dari sini. Panggil fungsi-fungsi 'game' anda dari dalam gelung ini. Semua penyediaan 'initilize' pula boleh dibuat diluar, yaini sebelum fungsi GelungUtama() ini.

Lihat contoh cara kebiasaan dalam pengaturcaraan 'game'

Contoh:
'initilize
Aplikasi "Ball",400,300,60
awam x=170,y=240,sx=5,sy=5

'gelung utama game
fungsi GelungUtama() 'gelung utama dipanggil secara automatik
     CuciSkrin()
     Update()
     Render()
tamat

'fungsi2 lain
fungsi Update()
     x=x+sx
     y=y+sy
     jika x>LebarSkrin() atau x<0 maka sx=-sx
     jika y>TinggiSkrin() atau y<0 maka sy=-sy
tamat
fungsi Render()
     bulat x,y,10,1
tamat

Lihat juga: fungsi