Ganti

Ganti$(Rentetan$,Cari$,Dengan$)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan untuk digunakan.
Cari$ - Nilai rentetan yang hendak dicari.
Dengan$ - Apabila jumpa gantikan dengan nilai ini

Kembali

Fungsi ini mengembalikan rentetan baru yang terhasil.

Penerangan

Fungsi ini membolehkan kita menukar sesuatu ayat dengan ayat yang lain didalam sesuatu rentetan. Jika tidak jumpa tiada pengantian dilakukan. Lihat contoh.

Contoh:
nama$="Ahmad Maslan Dahadi"
Cetak Ganti(nama$,"Maslan","Bond")

Lihat juga: pembolehubah , cari