Gambar

Gambar(IDGambar,X%,Y%,Siri%=1,Sudut%=0,SkalaX#=1.0,SkalaY#=1.0)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
X% dan Y% - Lokasi dimana gambar hendak dilukis
Siri% - Nombor siri ( frame animasi ) yang hendak dilukis
Sudut% - Gambar hendak dipusing. Berikan sudut
SkalaX# dan SkalaY# - Gambar hendak disekala. Berikan sekala X dan Y

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini melukis gambar di kodinet tertentu. Siri boleh diberikan jika anda menyediakan gambar animasi semasa sediagambar .

Sudut, SkalaX dan SkalaY boleh diberikan untuk memusingkan atau sekalakan gambar mengikut paksinya.

Contoh:
hero=SediaGambar("_guard.png",4,1)
a#=1
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     a=a+.2
     jika a>4 maka a=1
     gambar hero,100,100,a
tamat

Lihat juga: sediagambar