Exp

Exp#(Nombor#)


Parameter

Nombor# - Nombor yang digunakan

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini mengembalikan exponen sesuatu nombor

Contoh:
a=exp(2)
cetak a

Lihat juga: log