Dan

Penerangan

Arahan ini digunakan semasa melakukan perbandingan misalnya dialam arahan arah seperti Jika/Maka atau arahan gelung seperti Ulang/Hingga

Contoh:
N0=Minta("Beri nombor 1 - 30")
jika No>10 dan No<21 'lihat bagaimana dan digunakan
     cetak "Anda memilih diantara 11-20"
dah

Arahan dan menyemak bahawa kedua-dua persamaan perlu benar untuk menghasilkan jawapan benar.

Lihat juga: operasi , atau , bukan