CuciData

CuciData()


Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai.

Penerangan

Arahan ini membuang semua data yang ada didalam aplikasi. Untuk membuang data tertentu sahaja, sila gunakan arahan BuangData(). Rujuk disini buangdata

Contoh:
nama$="Abu"
umur$="12"
SimpanData("pemain",nama)
SimpanData("umurpemain",umur)
cetak nama
cetak umur
cetak "----"
namapemain$=BukaData("pemain")
umurpemain$=BukaData("umurpemain")
cetak namapemain
cetak umurpemain
cetak "----"
CuciData()
namapemain$=BukaData("pemain")
umurpemain$=BukaData("umurpemain")
cetak namapemain
cetak umurpemain

Lihat juga: buangdata , simpandata