Cipta

Cipta (<kumpulan>)


Kembali

Arahan ini akan mengembalikan kandungan kumpulan yang baru.

Penerangan

Arahan ini adalah untuk mencipta kandungan kumpulan untuk digunakan. Ianya akan disediakan dengan nilai 0, 0.0 atau "" mengikut jenis datanya.

Contoh:
kumpulan pos(x,y,saiz#,wmerah)
sedia orang@pos=Cipta(pos)
cetak orang.x
cetak orang.y

Lihat juga: kumpulan , jenispembolehubah