Cetak

Cetak(Ayat$)


Parameter

Ayat$ - Ayat yang hendak dicetak

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk mencetak sesuatu ayat, pembolehubah atau apa saja. Arahan ini dibuat bertujuan untuk semakan aturcara. Ianya sesuai hanya dalam Mod DEBUK. Sila gunaka tulis bagi tujuan grafik anda.

Contoh:
a#=rawaka(30)
cetak a
cetak "Hallo"

Lihat juga: warnacetak , minta , tanya