Cari

Cari%(Rentetan$,Cari$)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan untuk digunakan.
Cari$ - Nilai rentetan yang hendak dicari.

Kembali

Fungsi ini mengembalikan lokasi dalam bilangan digit aksara.

Penerangan

Fungsi ini membolehkan kita mencari sesuatu ayat dalam rentetan. Jika jumpa, ia akan mengembalikan lokasinya. Jika tidak jumpa ia akan mengembalikan nilai 0. Lihat contoh.

Contoh:
nama$="Muhamad Abdullah"
Cetak Cari(nama$,"mad")
'Fungsi mengembalikan 5 kerana "mad" berada pada lokasi ke 3 dari kiri rentetan nama$

Lihat juga: pembolehubah , Ganti