Bulan

Bulan%()


Kembali

Fungsi ini mengembalikan nombor bulan.

Penerangan

Gunakan fungsi ini untuk mengetahwi bulan berapakah sekarang. Januari ialah 1, Februari is 2, dan seterusnya. Lihat contoh.

Contoh:
cetak "Hari ini ialah "+Haribulan()+" haribulan "+Bulan()+" tahun "+Tahun()

Lihat juga: hari , haribulan , tahun