Bukan

Penerangan

Arahan ini digunakan semasa melakukan perbandingan misalnya dialam arahan arah seperti Jika/Maka atau arahan gelung seperti Ulang/Hingga

Contoh:
No=Minta("Beri nombor 1 - 30")
jika bukan No<11 'lihat bagaimana bukan digunakan
     cetak "Anda memilih diantara diantara 11-30"
dah

Arahan bukan menukar benar atau salah. Jika salah maka menghasilkan jawapan benar. Jika benar maka menghasilkan jawapan salah.

Lihat juga: operasi , dan , atau