BukaDataKumpulan

BukaDataKumpulan@(Nama$)


Parameter

Nama$ - Nama data yang hendak dibuka

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai yang perlu dimasukkan dalam pemboleh kumpulan yang berkenaan.

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk mendapatkan semula data yang disimpan sebelum ini dengan SimpanDataKumpulan(). Hasil yang dikembalikan perlu dimasukkan semula kedalam data kumpulan yang betul.

Contoh:
kumpulan pemain(x,y,nama$)
sedia hero@pemain
'buka jika ada
jika BukaDataKumpulan("pemain")=""
     hero.x=Rawak(700,100)
     hero.y=Rawak(400,100)
     hero.nama="Abu"
     SimpanDataKumpulan("pemain",hero)
Lain
     hero=BukaDataKumpulan("pemain")
dah
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     bulat hero.x,hero.y,10,1
     tulis hero.nama,hero.x+15,hero.y
Tamat

Lihat juga: simpandatakumpulan