BukaData

BukaData$(Nama$)


Parameter

Nama$ - Nama data yang hendak dibuka

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai rentetan data tersebut.

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk mendapatkan semula data yang disimpan sebelum ini.

Contoh:
namapemain$=BukaData("pemain")
jika namapemain=""
     namapemain$=Minta("Nama anda:")
     jika namapemain<>""
          SimpanData("pemain",namapemain)
     Lain
          namapemain="Pemain1"
          SimpanData("pemain",namapemain)
     dah
lain
     jika bukan Tanya("Bermain dengan nama "+namapemain) maka
          namapemain$=Minta("Nama anda:")
          jika namapemain<>""
               SimpanData("pemain",namapemain)
          Lain
               namapemain="Pemain1"
               SimpanData("pemain",namapemain)
          dah
     dah
Dah
Cetak "Anda bermain sebagai: "+namapemain

Lihat juga: simpandata