BuangSempadan

BuangSempadan()


Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini membuang sempadan yang ditetapkan sebelum ini.

Contoh:
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     Sempadan(100,100,200,200)
     dari k=1 ke 100
          bulat(rawak(LebarSkrin()),Rawak(TinggiSkrin()),10,1)
     lagi
     BuangSempadan()
     bulat(400,300,10,1)
tamat

Lihat juga: sempadan