BuangData

BuangData(Nama$)


Parameter

Nama$ - Nama data yang hendak dibuang

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai.

Penerangan

Arahan ini membuang data yang disimpan sebelum ini. Untuk membuang semua data sila gunakan arahan CuciData(). Rujuk disini cucidata

Contoh:
nama$="Abu"
umur$="12"
SimpanData("pemain",nama)
SimpanData("umurpemain",umur)
cetak nama
cetak umur
cetak "----"
namapemain$=BukaData("pemain")
umurpemain$=BukaData("umurpemain")
cetak namapemain
cetak umurpemain
cetak "----"
BuangData("umurpemain")
namapemain$=BukaData("pemain")
umurpemain$=BukaData("umurpemain")
cetak namapemain
cetak umurpemain

Lihat juga: cucidata , simpandata