Buang

Buang (Senarai)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang elimen semasanya hendak dibuang

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk membuang elimen pada kedudukan semasa ('Current eliment').
Apabila dibuang kedudukan semasa akan berpindah kepada elimen sebelumnya.
Untuk mengetahwi mengenai kedudukan semasa sila klik indek

Contoh:
senarai nama$
tambah nama$,"Ahmad"
selit nama$,"Ah Ming"
selit nama$,"Raju"
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi
cetak indek(nama)
buang nama
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi

Lihat juga: pembolehubah , senarai , indek