Biru

Biru%(Warna%)


Parameter

Warna% - Nilai warna yang diperolihi oleh arahan Warna().

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai biru diantara 1-255

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk mendapatkan nilai warna biru yang terdapat didalam pembolehubah yang diisi olah arahan Warna(). Sila rujuk warna

Contoh:
warna 255,100,50 'set warna
bulat (200,200,100,1)
warna1=Warna() 'simpan warna ini dalam warna1

warna 100,255,150 'set warna lain
bulat (300,200,100,1)
warna2=Warna() 'simpan warna ini dalam warna2

warna warna1 'gunakan warna 1
bulat (400,200,50,1)

'cetak kandungan warna 2
cetak merah(warna2)
cetak hijau(warna2)
cetak biru(warna2)

Lihat juga: warna , merah , hijau