Besar

Besar$(Rentetan$)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan untuk ditukar kepada huruf besar.

Kembali

Fungsi ini mengembalikan rentetan baru berhuruf besar.

Penerangan

Fungsi ini bertujuan menukar rentetan kepada huruf besar. Lihat contoh.

Contoh:
nama$="Ahmad Maslan Dahadi"
Cetak Besar(nama$)

Lihat juga: pembolehubah , Kecil