Bersih

Bersih (Senarai)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang terlibat

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai.

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk membuang semua data dalam senarai. Senarai tetap boleh digunakan.

Contoh:
senarai nama$
bagi nama$,"Ahmad"
bagi nama$,"Ah Ming"
bagi nama$,"Raju"
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi
bersih (nama$)
cetak "-----lihat selepas dibersihkan"
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi

Lihat juga: pembolehubah , senarai