BerBunyi

BerBunyi%(IDBunyi,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu disemak.

Kembali

Arahan ini mengembalikan 1 jika bunyi sedang dimainkan dan 0 jika tidak

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk mengetahwi samada sesuatu bunyi sedang dimainkan atau tidak.

Contoh:
robot=sediabunyi("_robot.ogg")
Fungsi GelungUtama()
     jika bukan BerBunyi(robot)
          bunyi(robot)
     dah
tamat

Lihat juga: sediabunyi , bunyi