Bagi

Bagi (Senarai, Nilai)


Parameter

Senarai - Nama senarai terlibat
Nilai - Nilai yang ingin dimasukkan kedalam elimen akhir

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk menambah data pada elimen terakhir dalam senarai. Boleh digunakan sebagai kaedah PUSH/POP pada senarai bila digabung dengan arahan ambil

Contoh:
senarai nama$
tambah nama$,"Ahmad"
tambah nama$,"Ah Ming"
tambah nama$,"Raju"
pilih nama$,1
cetak nama$
bagi nama$,"Peter"
cetak "-----"
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi

Lihat juga: pembolehubah , senarai , ambil