Awal

Awal%(Senarai)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang terlibat

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika berjaya dan 0 jika gagal

Penerangan

Arahan ini bertujuan mengubah kedudukan semasa didalam senarai kepada elimen pertama.
Untuk mengetahwi mengenai kedudukan semasa sila klik indek

Contoh:
senarai koleksi
tambah koleksi,1
tambah koleksi,5
tambah koleksi,3
tambah koleksi,9
tambah koleksi,6
tambah koleksi,2
awal(koleksi) 'pergi ke kedudukan pertama
cetak koleksi

Lihat juga: pembolehubah , senarai , akhir , pilih , mara , undur , indek