Atau

Penerangan

Arahan ini digunakan semasa melakukan perbandingan misalnya dialam arahan arah seperti Jika/Maka atau arahan gelung seperti Ulang/Hingga

Contoh:
No=Minta("Beri nombor 1 - 30")
jika No<11 atau No>20 'lihat bagaimana atau digunakan
     cetak "Anda memilih diantara 1-10 atau diantara 21-30"
dah

Arahan atau menyemak jika salah satu daripada kedua-dua persamaan benar, maka menghasilkan jawapan benar.

Lihat juga: operasi , dan , bukan