ATan2

ATan2#(X#,Y#)


Parameter

X# dan Y# - Kodinet sesuatu objek

Kembali

Arahan ini mengembalikan sudut

Penerangan

ATan2 memberikan sudut di antara paksi-x dan garis (0,0) ke (x, y) yang diberi. Katakan anda mempunyai dua objek dan anda mahu pandang kearah objek yang lagi satu. Apakah sudutnya? Dengan menggunakan atan2 anda boleh mengetahwi sudutnya. Anda boleh menggunakan sudut ini untuk memusing gambar kearah yang sesuai.

Contoh:
a=akos2(10,10)
cetak a

Lihat juga: sin , kos , tan , akos , asin , atan