ATan

ATan#(Nombor#)


Parameter

Nombor# - Nombor tan yang digunakan

Kembali

Arahan ini mengembalikan sudut bagi sesuatu tan

Penerangan

Arahan ini adalah bertentangan dengan arahan tan dimana ia mengira sudut bagi sesuatu tan yang diberi

Contoh:
a=atan(1.3342)
cetak a

Lihat juga: sin , kos , tan , akos , asin