ASin

ASin#(Nombor#)


Parameter

Nombor# - Nombor sin yang digunakan

Kembali

Arahan ini mengembalikan sudut bagi sesuatu sin

Penerangan

Arahan ini adalah bertentangan dengan arahan sin dimana ia mengira sudut bagi sesuatu sin yang diberi

Contoh:
a=asin(1.3342)
cetak a

Lihat juga: sin , kos , tan , akos , atan