Arahan Gelung

Arahan gelung adalah koleksi arahan yang diperlukan bagi mengarah aturcara melakukan kerja berulang kali. Melakukan sesuatu berulang kali dengan sedikit perbezaan boleh menghasilkan sesuatu kerja. Misalnya GARISAN adalah hasil dari melakukan TITIK berulang kali yang mana setiap kali ulangan ubah titik tersebut sedikit kekanan.

Contoh:
dari k=30 ke 500
     titik (k,100)
lagi

Terdapat lima jenis arahan gelung didalam Malaybasic.

  1. Ulang..Hingga
  2. Selagi..Semula
  3. Dari..Lagi
  4. Untuk..Lagi
  5. Terkecuali
Ulang..Hingga terdiri dari arahan berikut
Selagi..Semula terdiri dari arahan berikut
Dari..Lagi terdiri dari arahan berikut
Terkecuali terdiri dari arahan berikut
Arahan 'keluar' dan 'terus' boleh diguna pakai dalam semua jenis arahan gelung diatas.

Lihat juga:

Seterusnya anda boleh lihat interaksi