Anim

Anim%(IDGambar)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .

Kembali

Arahan ini mengembalikan jumlah animasi

Penerangan

Arahan ini mengembalikan jumlah animasi didalam sesuatu gambar

Contoh:
hero=SediaGambar("_guard.png",4,1)
a#=1
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     a=a+.2
     jika a>Anim(hero) maka a=1
     gambar hero,100,100,a
tamat

Lihat juga: gambar