Ambil

Ambil (Senarai)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang terlibat

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai elimen yang diambil

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk mengambil data terakhir dalam senarai. Apabila diambil maka elimen terakhir akan sendirinya dibuang. Boleh digunakan sebagai kaedah PUSH/POP pada senarai bila digabung dengan arahan bagi

Contoh:
senarai nama$
bagi nama$,"Ahmad"
bagi nama$,"Ah Ming"
bagi nama$,"Raju"
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi
cetak "-----"
cetak ambil(nama$)
cetak ambil(nama$)
cetak "-----"
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi

Lihat juga: pembolehubah , senarai , bagi