Aksara

Aks$(ASCII%)


Parameters

ASCII% - Nilai kod ASCII.

Kembali

Fungsi ini mengembalikan aksara

Penerangan

Fungsi ini membolehkan kita mencipta aksara menggunakan kod ASCII. Lihat contoh.

Contoh:
Cetak "Dia berkata "+Aksara(34)+"Siapa kamu?"+Aksara(34)

Lihat juga: pembolehubah , kodascii