AKos

AKos#(Nombor#)


Parameter

Nombor# - Nombor kos yang digunakan

Kembali

Arahan ini mengembalikan sudut bagi sesuatu kos

Penerangan

Arahan ini adalah bertentangan dengan arahan kos dimana ia mengira sudut bagi sesuatu kos yang diberi

Contoh:
a=akos(1.3342)
cetak a

Lihat juga: sin , kos , tan , asin , atan