Ada

Ada%(Senarai)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang ingin disemak

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika terdapat elimen dalam senarai

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk menyemak samada terdapat elimen didalam senarai. Ini diperlukan kerana senarai adalah dinamik. Aturcara kadangkala perlu menyemak keujudan data sebelum memproses.         

Contoh:
senarai koleksi
cetak "-----tambah elimen (tak pasti berapa)"
dari k=1 ke Rawak(20,10)
     tambah koleksi,k
lagi
cetak "-----lihat elimen"
untuk setiap koleksi
     cetak koleksi
lagi
cetak "-----buang elimen selagi ada"
ulang
     buang(koleksi)
hingga ada(koleksi)=0
cetak "-----cuba lihat kalau ada yang tinggal"
untuk setiap koleksi
     cetak koleksi
lagi

Lihat juga: pembolehubah , senarai , indek