Malaybasic

Panduan Pengguna

SENARAI ARAHAN
INDEK ARAHAN


SENARAI ARAHAN

Penyediaan
Tegas
Sedia
Pemalar
Awam
Tatasusun
Senarai
Kumpulan
Cipta
Fungsi
Tamat
Arah
Gelung
Rentetan
Matematik
Masa
Interaksi
Simpanan
Senarai
Grafik
Gambar
Bunyi
Lain-lain
Nombor Kekunci

..