Malaybasic

Panduan Pengguna

SENARAI ARAHAN
INDEK ARAHAN


SENARAI ARAHAN

Penyediaan
Arah
Gelung
Rentetan
Matematik
Masa
Interaksi
Sentuh
SentuhX
SentuhY
Sentuhan
SentuhL
SentuhT
BuangSentuhan
Kursor
Kekunci
KekunciTadi
Nombor Kekunci
Simpanan
Senarai
Grafik
Gambar
Bunyi
Lain-lain
Nombor Kekunci

..